Bài viết này sẽ giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho khoá học AWS Practitioner tại UET Academy

Trang thiết bị cơ bản:

Máy tính hoặc máy tính xách tay

Tạo tài khoản Amazon Web Services

Yêu cầu: Thẻ thanh toán quốc tế

Tài liệu:

AWS White papers

AWS Documents