Bài viết này sẽ giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho khoá học CCNA tại UET Academy

Trang thiết bị cơ bản:

Máy tính hoặc máy tính xách tay

Cài đặt phần mềm Cisco Packet Tracer phiên bản tối thiểu 7.1

Tài liệu hỗ trợ:

Doc lệnh Cisco IOS

Giáo trình ICENT1

Giáo trình ICENT2