Khóa học AWS Cloud Operations

Khóa học AWS Cloud Operations cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc triển khai và vận hành hệ thống ứng dụng
được triển khai trên đám mây Amazon Web Services một cách bài bản và chuyên nghiệp.

AWS Cloud Architecting

Khóa học AWS Cloud Operation được thiết kế cho các học viên nhằm mục đích đạt được các kỹ năng chuyên môn với định hướng trở thành devops (ở mức độ cơ bản - sơ khai) và hướng đến việc hoàn thành chứng chỉ AWS Certified Sysops - Associate. Khóa học tập trung vào việc truyền đạt các kiến thức về thiết kế hệ thống, gỡ lỗi hệ thống, tự động triển khai hạ tầng đám mây thông qua phân tích các trường hợp thực tế. Xuyên suốt khóa học này, học viên sẽ có cơ hội được xây dựng mô hình kiến trúc hệ thống thông qua các bài thực hành có hướng dẫn.

Thời lượng khóa học: 60 giờ (20 buổi trong 10 tuần)

Thông tin khóa học

Đối tượng tham gia khóa học

Đây là khóa học có độ khó ở mức trung bình, để đảm bảo hoàn thành tốt khóa học, học viên nên đảm bảo:

 • Có chứng nhận AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01) hoặc đã có kinh nghiệm tương đương
 • Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Có kiến thức về Linux và API
 • Có kiến thức về ảo hóa và các hệ thống phân tán
 • Có hiểu biết về các công cụ quản lý phiên bản (Git,...)
 • Có hiểu biết về công cụ lưu trữ dữ liệu như SQL

Chứng chỉ

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

Chứng chỉ dành cho các kỹ sư chuyên về quản trị hệ thống đám mây AWS. Đây là khởi đầu tốt và là mục tiêu phù hợp với những học viên có định hướng về quản trị hệ thống và có thể tiếp tục phát triển tiếp theo hướng DevOps hoặc tiếp tục đi sâu hơn về vận hành hệ thống đám mây.

Mục tiêu kỹ năng

Sau khóa học này, học viên sẽ có những kỹ năng:

 • Hiểu về kiến trúc hạ tầng đám mây, các dịch vụ cơ bản,...
 • Biết cách sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI - Command Line Interface)
 • Quản lý được các máy chủ và dữ liệu trên hạ tầng đám mây AWS
 • Nắm được kiến thức về Container và các dịch vụ có thể ứng dụng với serverless
 • Xây dựng được hệ thống mạng với AWS VPC
 • Cài đặt các thành phần lưu trữ sử dụng các dịch vụ lưu trữ của AWS
 • Đảm bảo sức khỏe của hệ thống với các dịch vụ AWS Cloudwatch, AWS CloudTrail, AWS Config,...
 • Quản lý các tài nguyên thông qua việc gán nhãn và các dịch vụ AWS Cloudwatch, Trusted Advisor,...
 • Tạo được công cụ triển khai tự động có khả năng tái sử dụng cho các lần triển khai sau

Chương trình học được cung cấp bới AWS Academy

Trong suốt quá trình học, học viên sẽ được đào tạo bài bản với khung chương trình được cung cấp từ AWS Academy - đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo của Amazon Web Services. Các tài liệu học tập chuẩn được sử dụng xuyên suốt khóa học gồm :

 • Các buổi học trên lớp với giảng viên được chứng nhận.
 • Các công cụ và bài thực hành
 • Các Video giới thiệu và triển khai mẫu
 • Các bài luyện tập theo nội dung chương trình

Nội dung khoá học

Tổng quan

Khóa học bao gồm 11 Module:

 • Module 1: Hiểu về công việc triển khai hạ tầng đám mây AWS
 • Module 2: Các công cụ tự động
 • Module 3-6: Dịch vụ tính toán (máy chủ, thiết kế co giãn, container và serverless)
 • Module 7: Dịch vụ mạng và kết nối
 • Module 8: Lưu trữ dữ liệu trên đám mây
 • Module 9: Quản trị hệ thống và bảo mật
 • Module 10: Quản lý tài nguyên hiệu quả
 • Module 11: Kiến trúc trên đám mây AWS

Nội dung từng Module

Nội dung cụ thể của từng Module được mô tả dưới đây:

Module 1: mô tả về công việc triển khai hệ thống đám mây; giải thích các khái niệm cơ bản về hệ thống đám mây với Region, Zone, Edge; giới thiệu về các dịch vụ cốt lõi, cơ chế phân quyền và giao diện dòng lệnh (AWS CLI).

Module 2: mô tả về các công cụ triển khai và cài đặt tự động với System Manager, các công cụ triển khai ứng dụng tự động. Giải thích cách thức triển khai web tĩnh với dịch vụ lưu trữ S3.

Module 3: tập trung đến dịch vụ tính toán cốt lõi của đám mây AWS - EC2 bao gồm các khái niệm, tính năng và phương pháp quản lý hiệu quả.

Module 4: giới thiệu về các tính năng về co giãn tài nguyên tính toán. Các nhóm dịch vụ cân bằng tải, tự động co giãn và DNS sẽ được đề cập tới trong Module này.

Module 5: tiếp tục hướng đến nội dung mô tả các dịch vụ tính toán. Các dịch vụ được mô tả thuộc về nhóm dịch vụ về Container và khái niệm serverless (một loại hình dịch vụ kiểu Function as a Services).

Module 6: hướng về các dịch vụ cơ sở dữ liệu, bao gồm cả cơ sở dữ liệu quan hệ và không quan hệ; các tính năng đặc biệt của dịch vụ về cơ sở dữ liệu do AWS cung cấp và phương pháp di chuyển cơ sở dữ liệu trên đám mây.

Module 7: đi sâu hơn về hệ thống mạng trên đám mây với dịch vụ cốt lõi VPC; các hình thức kết nối trên đám mây, Access Control List, Security group,... và phương pháp gỡ các lỗi liên quan đến kết nối mạng.

Module 8: giới thiệu về các dịch vụ lưu trữ trên đám mây, tính chất của mỗi loại hình lưu trữ và phương pháp lựa chọn dịch vụ lưu trữ hợp lý. Các phương pháp sao lưu dữ liệu cũng sẽ được đề cập trong Module này.

Module 9: tập chung vào việc kiểm soát và bảo mật hệ thống với một loạt các dịch vụ về giám sát hiệu năng hệ thống và giám sát các hoạt động của người dùng trên tài khoản dịch vụ.

Module 10: đưa ra các phương pháp quản lý tài nguyên đám mây hiệu quả bằng việc gán nhãn. Cách để phân quyền và kiểm quyền hạn của các dịch vụ nhằm tối thiểu rủi ro về bảo mật hệ thống.

Module 11: mang đến những phương pháp kiểm soát tài nguyên hệ thống và cách tái triển khai những hệ thống có kiến trúc giống nhau với Infra as Code.

Cơ hội nghề nghiệp

Hoàn thành khóa học AWS Cloud Operations và sở hữu chứng chỉ AWS Certified SysOps Administrator - Associate, học viên sẽ trờ thành những người kỹ sư triển khai và vận hành, đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp cho hệ thống được hoạt động một cách trơn tru bằng cách ứng tuyển các vị trí:

 • Tham gia các triển khai dự án về triển khai hệ thống trên đám mây
 • Tham gia quản trị, vận hành các hệ thống trên đám mây
 • Tham gia hỗ trợ đào tạo nhân sự mới về lĩnh vực đám mây

Học viên làm về chuyên môn kỹ thuật có thể tiếp tục tham gia các khóa học có mức độ khó cao hơn để tiếp tục sự nghiệp kỹ sư đám mây với các vai trò khác nhau.