AWS tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất cho dịch vụ nền tảng...

Gartner vinh danh AWS là 2021 Magic Quadrant Leader Từ năm ngoái, Gartner đã giới...

Bộ Ba dịch vụ lưu trữ phổ biến nhất của AWS: Amazon S3 –...

Amazon Web Services (AWS) có trên 200 dịch vụ với đầy đủ tính năng cho nhiều loại công nghệ, ngành công nghiệp...

10 gợi ý giúp bạn tối ưu chi phí trên AWS

Giới thiệu về Tối Ưu Chi Phí trên AWS (AWS Cost Optimization) AWS cung cấp...

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về dịch vụ Amazon ECS

Bài viết này là cái nhìn tổng thể cho người mới bắt đầu với Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), sẽ đề cập...

Amazon CloudWatch Custom Metrics

Trên môi trường AWS, về cơ bản Amazon CloudWatch có thể giám sát thông số CPU, mạng, I/O...

Amazon EKS vs Amazon ECS trong quản lý và vận hành container quy mô...

Theo Gartner, dự báo đến năm 2023, 70% doanh nghiệp sẽ sử dụng ít nhất ba ứng dụng container trong sản xuất....

Tự động gắn thẻ các tài nguyên trên AWS khi khởi tạo

Ý tưởng Thử tưởng tượng rằng hàng ngày bạn và đồng nghiệp cần phải tạo...

NHỮNG CÁCH CẮT GIẢM CHI PHÍ TRÊN AWS

Việc giảm thiểu chi phí trên AWS luôn là vấn đề cần quan tâm đối với các công ty vận hành hạ...

Tìm hiểu về kiến trúc hệ sinh thái Hadoop

Big Data đang trở thành một quan trọng và là tài sản to lớn của mỗi doanh nghiệp, trong đó Hadoop là công...

Tìm hiểu về Cloud Formation. Khởi tạo EC2 bằng Cloud Formation.

CloudFormation là ngôn ngữ cho phép bạn khởi tạo tài nguyên trên môi trường Cloud. Mã code là các file định dạng...