Các học viên đã đạt chứng chỉ Điện toán đám mây

Đào Duy Hải

K1

AWS Solution Architect Associate
Kiến thức mạng căn bản trong CCNA là cơ sở tốt giúp tôi đạt được chứng chỉ AWS Solution Architect Associate.

Vũ Quốc Phong

K1

AWS Solution Architect Associate

Nguyễn Đăng Bảo Long

K1

AWS Solution Architect Associate
Nhờ có AWS Solution Architect Associate, tôi bắt đầu cuộc hành trình trên mây của mình.

Nguyễn Phúc Hiệu

K1

AWS Solution Architect Associate

Nguyễn Ngọc Tiến

K1

AWS Solution Architect Associate
Sự nhiệt tình của các thầy giúp tôi học được nhiều điều mở rộng hơn không chỉ gói gọn những buổi học

Lê Công Thương

K1

AWS Solution Architect Associate

Đào Ngọc Lâm

K1

AWS Solution Architect Associate
Khoá học CCNA củng cố rất nhiều cho việc học các môn về mạng của tôi trên lớp