Amazon CloudWatch Custom Metrics

Trên môi trường AWS, về cơ bản Amazon CloudWatch có thể giám sát thông số CPU, mạng, I/O...

Tự động gắn thẻ các tài nguyên trên AWS khi khởi tạo

Ý tưởng Thử tưởng tượng rằng hàng ngày bạn và đồng nghiệp cần phải tạo...

Tìm hiểu về Cloud Formation. Khởi tạo EC2 bằng Cloud Formation.

CloudFormation là ngôn ngữ cho phép bạn khởi tạo tài nguyên trên môi trường Cloud. Mã code là các file định dạng...

Giới thiệu về cloud formation và cách sử dụng cơ bản

Cloud formation là gì? Cách dễ nhất để mô tả CloudFormation là nó là một công cụ từ AWS...

Serverless Architecture trong AWS

Giống như AWS Lambdas, kiến trúc không máy chủ (Serverless Architecture) có tính năng vượt trội hơn nhiều so với Function as...

10 gợi ý triển khai AWS Disaster Recovery Plan

Tính liên tục rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào vận hành trên nền tảng...

Dịch chuyển lên AWS: 5 giai đoạn cho quá trình dịch chuyển thành công

“Đám mây là một chuẩn mực mới”. Đây chính là lời phát biểu của Andy Jassy – CEO của...

Sao lưu offsite hệ thống on-premises với Veeam và AWS

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng Veeam Backup & Replication để sao lưu dữ liệu trên...

Triển khai Multi-Region S3 Replication chỉ với 01 câu lệnh

Amazon Simple Storage Service (hay còn gọi là Amazon S3) là một dịch vụ nổi tiếng của Amazon...

Amazon SES là gì? Hướng dẫn tổng hợp về dịch vụ Amazon SES

Theo Marketing Charts, 82% các nhà tiếp thị trên toàn thế giới cho rằng email marketing là chiến lược...