Bài viết này sẽ giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho khoá học AWS Solution Architect – Associate tại UET Academy

Trang thiết bị cơ bản:

Máy tính hoặc máy tính xách tay

Tài khoản Qwiklab

Đăng ký credit Qwiklab UET

Tạo tài khoản Amazon Web Services

Yêu cầu: Thẻ thanh toán quốc tế

Tài liệu:

AWS White papers

AWS Documents

AWS SDK Documents