Cơ cấu tổ chức

vnu
FIT_logo_square_90-4

UET Academy là một đơn vị đào tạo thuộc khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách giảng viên

TS. Trần Trúc Mai

TS. Hoàng Xuân Tùng

TS. Phạm Mạnh Linh

Ths. Đinh Hữu Nghĩa

KS. Nguyễn Đăng Bảo Long

KS. Đào Ngọc Lâm

HVCH. Nguyễn Ngọc Tiến