Amazon CloudWatch Custom Metrics

Trên môi trường AWS, về cơ bản Amazon CloudWatch có thể giám sát thông số CPU, mạng, I/O...

Amazon EKS vs Amazon ECS trong quản lý và vận hành container quy mô...

Theo Gartner, dự báo đến năm 2023, 70% doanh nghiệp sẽ sử dụng ít nhất ba ứng dụng container trong sản xuất....

Tự động gắn thẻ các tài nguyên trên AWS khi khởi tạo

Ý tưởng Thử tưởng tượng rằng hàng ngày bạn và đồng nghiệp cần phải tạo...

NHỮNG CÁCH CẮT GIẢM CHI PHÍ TRÊN AWS

Việc giảm thiểu chi phí trên AWS luôn là vấn đề cần quan tâm đối với các công ty vận hành hạ...

Tìm hiểu về kiến trúc hệ sinh thái Hadoop

Big Data đang trở thành một quan trọng và là tài sản to lớn của mỗi doanh nghiệp, trong đó Hadoop là công...

Tìm hiểu về Cloud Formation. Khởi tạo EC2 bằng Cloud Formation.

CloudFormation là ngôn ngữ cho phép bạn khởi tạo tài nguyên trên môi trường Cloud. Mã code là các file định dạng...

SERVERLESS LÀ GÌ? HÃY SẴN SÀNG VỚI SERVERLESS!

Khái niệm về serverless là gì thì cũng không còn mới mẻ lắm cho nhiều người, tuy nhiên để thực sự sử...

Dockerizing Node.js web app

Trong bài viết này mình sẽ chỉ cho các bạn cách đưa một ứng dụng node.js vào một docker container. Tuy nhiên...

OAuth 2 authentication

Mở đầu Chắc nhiều bạn đã nghe đến khái niệm oauth. Về cơ bản thì oauth là một...

Giới thiệu về NoSQL database

Khi làm việc với database, chúng ta đã quá quen với SQLServer, MySQL, PostgreSQL, Oracle ... Điểm chung của những database này...