aws gartner 2021

Gartner vinh danh AWS là 2021 Magic Quadrant Leader

Từ năm ngoái, Gartner đã giới thiệu Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services (CIPS), mở rộng phạm vi từ Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), bao gồm bổ sung các nền tảng platform as a service (PaaS) và mở rộng phạm vi các lĩnh vực như managed database services, serverless computing, và developer tools.

Trong báo cáo mới đây Magic Quadrant (07/2021), Gartner vinh danh AWS là công ty dẫn đầu về Dịch vụ nền tảng và cơ sở hạ tầng đám mây (CIPS) trên toàn cầu trong 11 năm liên tiếp. Ngoài ra, AWS cũng đảm bảo vị trí cao nhất và xa nhất về khả năng thực thi và tính hoàn chỉnh của các trục tầm nhìn trong Magic Quadrant năm 2021 dành cho for Cloud Infrastructure và Platform Services.

Thông tin chi tiết: https://aws.amazon.com/resources/analyst-reports/gartner-mq-cips-2021/