Khi nhắc đến một hệ thống máy chủ sử dụng công nghệ đám mây, ta sẽ dễ dàng liên tưởng ngay đến một hệ thống máy chủ ảo có kết nối với mạng Internet và được số hóa. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần biết thêm về cấu trúc của công nghệ đám mây như các thành phần của nó.Khi nhắc đến một hệ thống máy chủ sử dụng công nghệ đám mây, ta sẽ dễ dàng liên tưởng ngay đến một hệ thống máy chủ ảo có kết nối với mạng Internet và được số hóa. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần biết thêm về cấu trúc của công nghệ đám mây như các thành phần của nó.

Thành phần của công nghệ đám mây

Một hệ thống sử dụng công nghệ đám mây bao gồm hai thành phần riêng biệt: mặt trước (Front End) là máy tính của khách hàng và mặt sau (Back End) là phần đám mây của hệ thống. Mặt trước gồm có một máy tính Client và một ứng dụng cần cho việc truy cập vào hệ thống. Giao diện của các hệ thống sử dụng công nghệ đám mây không phải lúc nào cũng có giao diện như nhau. Các ứng dụng mail thì có tiện ích nằm trên trình duyệt Web nhưng các ứng dụng khác thì có những ứng dụng riêng được xây dựng để phục vụ nhu cầu công việc.

Máy chủ trung tâm

Thành phần công nghệ đám mây

Vì khi thuê máy chủ hầu như không bao giờ chạy hết công suất được nên một lượng năng lượng xử lý sẽ bị lãng phí. Nhưng bạn khi bạn sử dụng công nghệ ảo hóa máy chủ để lừa máy chủ rằng thực ra bản thân nó gồm nhiều máy chủ riêng biệt với nhau. Bằng cách tối đa hóa số lượng máy chủ cá nhân, nhờ công nghệ này mà có thể tối đa hóa công xuất làm việc của máy chủ theo nhu cầu của khách hàng. Mặt sau của hệ thống cả một hệ thống lớn lưu trữ thông tin dữ liệu gộp thành “đám mây” các dịch vụ web. Trên lý thuyết, một hệ thống đám mây có thể giải quyết mọi công việc từ các quản trị thông tin văn phòng đến các ứng dụng của các trò chơi điện tử. Và thông thường mỗi ứng dụng sẽ có một máy chủ riêng hổ trợ cho công việc của nó.

Máy chủ trung tâm của hệ thống

Máy chủ trung tâm

Hệ thống được điều hành bởi một máy chủ trung tâm chuyên điều phối băng thông và câu lệnh máy khách gửi đến để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi. Máy chủ trung tâm được vận hành theo một quy luật được gọi là giao thức và sử dụng phần mềm mang tên Middleware để cho phép các máy tính trong mạng liên lạc được với nhau. Nếu một công ty quản lý công nghệ đám mây có quá nhiều khách hàng thì sẽ cần đến rất nhiều không gian lưu trữ, có khi lên đến vài trăm thiết bị để gia tăng không gian. Và sẽ cần gấp đôi con số như vậy để bảo đảm thông tin khách hàng được toàn vẹn khi xảy ra sự cố, hỏng hóc. Hệ thống đám mây sẽ sao lưu thông tin khách hàng sang một máy chủ khác để khi sự cố xảy ra hoặc khi cần thiết máy chủ trung tâm có thể truy cập để lấy lại thông tin khách hàng. 

Lưới, đám mây và tiện ích hỗ trợ

Công nghệ lưới

Công nghệ lưới

Công nghệ đám mây có liên quan mật thiết tới công nghệ lưới và công nghệ tiện ích. Nhờ có công nghệ lưới mà một máy tính có thể truy cập và sử dụng tài nguyên trên tất cả các máy tính khác trong cùng hệ thống. Nếu không áp dụng công nghệ lưới thì chỉ có thể làm điều này với mặt sau của hệ thống và sẽ mất đi tính linh hoạt, cơ động khi cần thiết. Công nghệ tiện ích là một mô hình kinh doanh trong đó một công ty trả tiền cho một công ty khác để được phép truy cập ứng dụng máy tính hoặc kho lưu trữ dữ liệu.