Với khả năng mở rộng nhanh chóng và mục đích vì lợi nhuận, các doanh nghiệp đã và đang tìm đến công nghệ điện toán đám mây như một xưu hướng tự nhiên. Công nghệ này đáp ứng được các nhu cầu về phát triển kinh tế, tài chính và kỹ thuật luôn có những chuyển biến thay đổi từng ngày và thực thể kinh doanh ngày nay.Với khả năng mở rộng nhanh chóng và mục đích vì lợi nhuận, các doanh nghiệp đã và đang tìm đến công nghệ điện toán đám mây như một xưu hướng tự nhiên. Công nghệ này đáp ứng được các nhu cầu về phát triển kinh tế, tài chính và kỹ thuật luôn có những chuyển biến thay đổi từng ngày và thực thể kinh doanh ngày nay. Với những thay đổi này đòi hỏi tìm ra những biện pháp mới để làm việc và kinh doanh. Cũng vì vậy mà sự phát triển của đám mây lai được dựa vào thực tế này nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tất cả các doanh nghiệp từ nhỏ, vừa đến lớn, từ quy mô trong nước đến qui mô toàn cầu đều đã và đang nhận ra giá trị của một hệ thống thông tin cung cấp cho các bên liên quan qua việc truy cập có bảo mật và quản trị hệ thống hiệu quả. Do đó mà, các hệ thống dựa trên công nghệ điện toán đám mây phải có khả năng tái cơ cấu nhanh chóng cũng như chi phí bỏ ra phải phù hợp với lợi nhuận thu về. Tất cả các yêu cầu này đều có thể được thực hiện tốt với sự tạo thành của các dịch vụ từ đám mây lai cung cấp.

Đám mây lai là gì?

Đám mây lai là sự sự tạo thành từ đám mây riêng và đám mây công cộng hay nói dễ hiểu thì nó là sự kết hợp ít nhất từ một đám mây riêng với ít nhất một cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây công cộng. Môi trường của đám mây lai cho phép sự truy cập của người dùng vào đám mây lai, có được khả năng mở rộng tài nguyên và quản lý. Mô hình đám mây lai cho phép một doanh nghiệp thiết lập cơ cấu tốt nhất cho mô hình kinh doanh của mình. Nó giúp tăng cường kiểm soát các ứng dụng nội bộ.

  • Thông thường thì các đám mây lai đang được sử dụng với mục đích:
  • Làm nơi các ứng dụng lưu trú trong đám mây và các ứng dụng trên trang web.
  • Làm nơi thí nghiệm, nơi đám mây được sử dụng với vùng làm việc tạm thời.
  • Làm nơi bổ sung cho các đột biến bất ngờ..

Mọi thành phần là một dịch vụ

Điện toán đám mây thật sự đang biến đổi từ môi trường do SaaS điều khiển thành một hệ sinh thái mới, mà ở đó các ứng dụng được thu gon và phân phối như các thành phần riêng lẻ. Một thành phần là một bộ phận chức năng kinh doanh tạo sẵn từ đầu đến cuối một các độc lấp. Mỗi một thành phần là một dịch vụ XaaS, từ một tham chiếu đến các thành phần dịch vụ khá đa dạng được phân phối qua Internet, đã trở thành khái cốt lõi về điện toán đám mây lai

Một thành phần là một bộ phận chức năng kinh doanh tạo sẵn, từ đầu đến cuối, độc lập. Mọi Thành phần là một dịch vụ XaaS, một tham chiếu đến các thành phần dịch vụ đông đảo và đa dạng được phân phối qua Internet, đã trở thành khái niệm. Vấn đề của XaaS là để làm cho có thể tiêu thụ được tài nguyên.

Một nhóm các thành phần gọi chung là “một Dịch vụ” đang được phát triển nhanh chóng, nhờ vậy mà mô hình đám may lai thêm vững chắc. Lấy ví dụ hình dung, truyền thông là một loại dịch vụ được thấy thường xuyên trong văn phòng hiện nay. Nó bao gồm các dịch vụ như VoIP và Unified Communications, đây là một dịch vụ cho phép truyền thông và cộng tác được nhanh hơn và hiệu quả hơn trên toàn doanh nghiệp.

Dựa vào đám mây lai bạn có thể quản lý được những chức năng cốt lõi như là một dịch vụ. Mạng chính là một dịch vụ do sự kết hợp của các đề xuất Nền tảng (dịch vụ PaaS) và cơ sở hạ tầng (dịch vụ IaaS). Sử dụng Mạng là một Dịch vụ, bạn sẽ loại bỏ được một phần lo về chi phí có liên quan đến cơ sở hạ tầng, điện năng tiêu thụ, băng thông, đến các giải pháp khắc phục thảm họa. Khi sử dụng Mạng là một Dịch vụ, bạn có thể mở rộng và thu nhỏ qui mô phù hợp với nhu cầu thực tế. Loại bỏ được những chi phí trả trước, di chuyển các chi phí từ chi phí vốn (CapEx) sang chi phí hoạt động (OpEx).

Bạn cũng có thể phát triển trong đám mây bằng cách sử dụng “phát triển là một dịch vụ”. Với loại dịch vụ này sẽ cung cấp một môi trường phát triển tích hợp mà cả hai các nhóm nhà phát triển ở cùng một vị trí và các nhóm từ xa có thể cùng truy cập. Điện toán là một “dịch vụ” có thể được sử dụng để truy cập các máy chủ ảo hóa để nhanh chóng mở rộng khả năng điện toán khi cần thiết và thu gọn lại khi yêu cầu thay đổi.

Trong thực tế thì toàn bộ qui trình kinh doanh ở trong đám mây khi bạn sử dụng qui trình “kinh doanh là một dịch vụ”. Các qui trình được thiết lập đơn có thể tạo ra các kiến trúc doanh nghiệp linh hoạt phù hợp với thực tế của nền văn minh và thương mại toàn cầu ngày nay.

Để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhận được quảng cáo tối đa, bạn cũng có thể truy cập vào “tiếp thị là một dịch vụ”. Trong gần hai thập kỷ qua, mô hình tiếp thị tiêu chuẩn này đã được nhiều lần thay đổi lớn do có một sự gia tăng ấn tượng về kiểu và số lượng các kênh truyền thông mà một doanh nghiệp phải sử dụng để tiếp cận các khách hàng tiềm năng của mình. Việc sử dụng “tiếp thị là một dịch vụ” đảm bảo rằng kênh hoặc các kênh thích hợp được sử dụng để thông tin về thị trường.