Sự phát triển là tất yếu trong quá trình sinh tồn của nhân loại. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, rất nhiều thiết bị, công nghệ mới ra đời với mục đích đem lại những tiện ích tối đa cho người dùng. Điện toán đám mây là một công nghệ như thế.


Điện toán đám mây (Cloud Computing) ra đời là một bước đột phá trên Internet, mở ra thời đại công nghệ mới, thay đổi cách thức kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời mở ra thời đại của mạng xã hội và các thiết bị di động. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng bắt kịp được xu hướng này. Thử xem 1 infographic chứa một số thống kê của chuyên gia về điều này:

CÔNG TY CỦA BẠN ĐÃ “MÂY HOÁ” HẠ TẦNG THÔNG TIN CHƯA?