Tất tần tật về AWS Identity and Access Management (IAM)

IAM là gì? IAM hay Identity and Access Management là nơi mà bạn quản lý các AWS user của mình cũng như...

5 trụ cột của AWS Well-Architected Framework

1. Mở đầu Tạo dựng một hệ thống phần mềm rất giống với việc xây...

Sử dụng CDN để giảm tải cho Server

Câu chuyện bắt đầu Gần đây, tôi có tham dự một lớp học Rails của các sinh viên năm...

TELECOM – Công nghệ GPRS

Overview Nói đến GPRS chắc hẳn chúng ta không nhiều thì ít đều đã từng trải nghiệm rồi. Nhưng...

Telecom – Billing

Giới thiệu Telecom Billing là một quá trình tổng hợp, thu thập các dịch vụ sử dụng và từ...

Lưu trữ dữ liệu đám mây với Nextcloud

Bạn đang tìm 1 giải pháp lưu trữ dữ liệu trên cloud sau khi đã chán chê với việc sử dụng các...

Giới thiệu Cloud9 IDE – code mọi lúc mọi nơi

Giới thiệu Ngày xưa lúc mới bước vào thế giới lập trình mình ghét nhất là việc mỗi...

Đưa dữ liệu lên mây với MongoDB Atlas

Với những tín đồ của NoSQL thì MongoDB là một sự lựa chọn tuyệt vời, và trong thời đại mà ai ai...

VPC Peering trong AWS và những điều cần lưu ý

1. VPC peering là gì ? VPC peering là một cách để liên kết nhiều VPC với nhau

Các phương thức Scaling trong AWS

1. Scaling Scaling được định nghĩa là khả năng của một tài nguyên CNTT có thể xử lý các nhu...