AWS là gì? Các dịch vụ của Amazon Web Services

AWS là gì? Dịch vụ điện toán đám mây mà AWS cung cấp gồm những gì? Tại sao doanh nghiệp nên...

Amazon EC2 là gì? Tìm hiểu về các tính năng của dịch vụ Amazon...

Amazon EC2 là một dịch vụ điện toán đám mây dành cho các doanh nghiệp đang muốn mở rộng và tối ưu...

AWS Direct Connect: Đối tác APN tham gia và hoạt động như thế nào?

AWS Direct Connect là dịch vụ mạng cho phép kết nối giữa các khách hàng trên môi...

Điện toán đám mây: Xu thế phát triển doanh nghiệp hiện nay

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “Điện toán đám mây” đang ngày càng trở nên phổ biến. Những vấn đề xung...

Điện toán đám mây là gì? Các ứng dụng, mô hình đám mây phổ...

Điện toán đám mây đang trở thành 1 xu hướng tương lai của kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp thế giới đã...

So sánh AWS và Azure: 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất...

AWS và Azure: Nên lựa chọn dịch vụ điện toán đám mây của Amazon hay Microsoft? Nếu bạn chưa...

Nâng cấp và gia hạn hợp đồng SaaS trên AWS marketplace

Khách hàng sử dụng SaaS trên AWS Marketplace sẽ cần làm gì để nâng cấp và gia hạn hợp đồng? Quy...

AWS Auto Scaling là gì? Cấu tạo, cách thức hoạt động của Auto Scaling

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây, việc các doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống điện...

Hệ thống điện toán đám mây: Công nghệ, ứng dụng và xu hướng 2022

Hệ thống điện toán đám mây hay còn gọi là Cloud Computing, là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho...

Ảo Hoá Và Điện Toán Đám Mây

I. Giới thiệu về “Điện toán đám mây” Điện toán đám mây (cloud computing): hay còn gọi là...